Wie ben ik?
Onderwijs is mijn passie. Mijn achtergrond in de communicatie, mijn jarenlange ervaring in het basisonderwijs van leerkracht tot directeur hebben mij gevormd tot de leidinggevende die ik nu ben. 

Bezieling en daardoor plezier in mijn werk is mijn grootste drijfveer.   

Creatieve oplossingen bedenken met elkaar, kritisch kijken waarom we de dingen doen die we doen en durven aangeven wat er beter kan of anders kan. Samen leren en samen groeien. Met het team, de ouders en de kinderen.

Vernieuwend onderwijs staat me na aan het hart. Voor mij is 'hoofd, handen en hart' een voorwaarde voor goed onderwijs. Ik heb ervaring binnen Jenaplan- en Vrije Schoolonderwijs.


"De leerkracht het zelf te laten doen, eigenaar laten zijn, dan gaat het stromen. Ambitie, vertrouwen en ruimte is daarvoor nodig."


Wat doe ik?

 • Op de zaak passen ter (tijdelijke) vervanging van huidige directeur
 • Praktische ondersteuning van directeuren of schoolbestuur
 • Coaching of begeleiding van startende directeuren


Hoe werk ik?

Wat ik zie, hoor en meemaak is mijn startpunt: de praktijk van alledag. Ik ben een Rijnlands denker. Mijn vertrekpunt is altijd het team en de professional voor de klas. Ambitie, vertrouwen en eigenaarschap zijn voor mij een magische mix. Mijn taak is het hitteschild zijn, helpen prioriteren en het overzicht behouden. Het doel, 'waartoe zijn we er?', staat centraal en bepaalt onze keuzes om iets juist wel of niet te doen. Fouten maken mag, moet zelfs. Daarnaast denk ik in korte lijnen en pak ik een kans direct aan waar nodig en mogelijk. Ik ga graag de dingen aan!  En verwacht dat ook van mijn team!
"Relativeren, helder communiceren, de vaardigheid om te reflecteren op jezelf, zijn belangrijke peilers voor mij."Werkzaamheden uit laatste opdracht o.a.: 

 • Vernieuwen schoolgids
 • Vernieuwen schoolplan en team meenemen in de speerpunten, werkgroepen formeren
 • Formatie nieuwe schooljaar begeleiden en vormgeven
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
 • Begeleiden naar IEP-toets met IB en leerkrachten groep 8
 • Aannamebeleid, nieuwe leerlingen screenen en intakegesprekken uitvoeren
 • Beleidsstukken schrijven
 • Weekbrieven en communicatieve uitingen verzorgen
 • Coachen directeur in opleiding
 • Financiën bewaken en begroting opstellen

 

Resultaat

 • Een team dat zich gesteund en gehoord voelt
 • Een team dat (pro-actief) aan de gang is met de inhoudelijke speerpunten
 • Een team waar een nieuwe directeur weer verder mee door kan bouwen
 

Op welke basis?

 

 

Projecten van een paar weken tot een aantal maanden, met een vast afgesproken doel. 

 

 

Behalve interimdirecteur verbonden aan een school, is een opdracht voor een schoolbestuur ook heel goed mogelijk. Bijvoorbeeld als vliegende (management)keep vanuit het bestuurskantoor op wisselende schoollocaties.