samen sterker! 
tijdelijke oplossing en duurzaam verder

"..laat mij een stukje van de directietaken overnemen, desnoods tijdelijk even helemaal. Ik breng nieuwe inzichten mee, een portie enthousiasme en een frisse blik. Mijn ervaring als leerkracht, directeur en consulent bij een SWV helpt daarbij.."

 Wie ben ik?

Met een achtergrond in de communicatie en met ruim 20 jaar werkervaring in het basisonderwijs heb ik een brede kennis en ervaring opgebouwd.  De overstap naar het onderwijs heb ik ooit gemaakt omdat ik vanuit de zakelijke bankwereld, de vonk miste in mijn werk. Samenwerken met een gemeenschappelijk doel en kinderen verder helpen is een dankbare drijfveer. In een schoolomgeving heb je te maken met ouders, team, externen met ieder zijn eigen invalshoek.  Juist dat palet vind ik heel interessant. Het is niet het gelijk krijgen, maar met elkaar gezamenlijk de beste weg vinden, elkaar kunnen horen en vrij kunnen spreken en vertrouwen vinden bij elkaar. 

Ik heb ervaring binnen Jenaplan- en Vrije Schoolonderwijs en mijn laatste opdracht is in het Montessori-onderwijs geweest. Ik sta open voor iedere school.

"De leerkracht het zelf te laten doen, eigenaar laten zijn, dan gaat het stromen. Een wil om iets te bereiken met elkaar staat voorop, maar vertrouwen en ruimte is ook nodig."

Wat doe ik?

 • Op de zaak passen ter (tijdelijke) vervanging van huidige directeur
 • Praktische ondersteuning van directeuren of schoolbestuur
 • Coaching of begeleiding van startende directeuren


Hoe werk ik?

Wat ik zie, hoor en meemaak is mijn startpunt: de praktijk van alledag. Mijn vertrekpunt is altijd het team en de professional voor de klas. Ambitie, vertrouwen en eigenaarschap zijn voor mij een magische mix. Mijn taak is het hitteschild zijn, helpen prioriteren en het overzicht behouden. Het doel, 'waartoe zijn we er?' staat centraal en bepaalt onze keuzes om iets juist wel of niet te doen. Fouten maken mag, moet zelfs. Daarnaast denk ik in korte lijnen en pak ik een kans direct aan waar nodig en mogelijk. Ik ga graag de dingen aan! 

We zijn geen wondermensen. 
We streven naar optimale resultaten. 
Laten we vooral realistisch blijven.

 

"Relativeren en kunnen lachen, is heel belangrijk. Daarnaast de vaardigheid om te reflecteren op jezelf"Werkzaamheden uit interim-opdrachten:

 • Coachen van leerkracht, IBer, re-integratietraject begeleiden
 • Passend Onderwijs, de HGW-cyclus en de verschillende ondersteuningsniveaus bespreken met IB en directie, hiervoor materialen en voorbeelden mee kunnen geven en advies geven 
 • Vernieuwen schoolgids, schoolplan, beleid mede opstellen
 • Formatie begeleiden en vormgeven
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
 • Aannamebeleid, nieuwe leerlingen screenen en intakegesprekken uitvoeren
 • Weekbrieven en communicatieve uitingen verzorgen
 • Financiën bewaken en begroting opstellen

 

Op welke basis?

Projecten van een paar weken tot een aantal maanden, met een vast afgesproken doel. 

Behalve interimdirecteur verbonden aan een school, is een opdracht voor een schoolbestuur ook heel goed mogelijk. Bijvoorbeeld als vliegende (management)keep vanuit het bestuurskantoor op wisselende schoollocaties.